Condicions de reserva
  • Les reserves es faran només online, no s’acceptaran via email.
  • El dia de reserva es pot triar amb un màxim de 15 dies d’antelació. Cada dia s’obre un dia nou.
  • Quan rebin el SMS / email recordatori el mateix dia de la reserva, per confirmar-la o cancel.lar-la, és necessari contestar-lo perque quedi validada la reserva.
  • No disposem de terrassa. Totes les nostres places són a l’interior.
  • Les nostres taules són màxim per 4 persones. Només si el programa els hi deixa podran reservar per 5 o 6 persones, però s’hauran d’ajustar en una taula de 4.  Si el programa no els hi deixa triar 5 o 6 persones vol dir que la taula per aquesta capacitat ja està ocupada. Per raons de servei no fem taules més grans de 6 persones.
  • No disposem de servei de sobretaula (ni licors ni destil.lats)
  • Si venen amb un cotxet de nadó, que no es pot plegar i guardar, preguem ens ho comuniquin en els comentaris a l’hora de fer la reserva.
  • Per poder oferir-li un bon servei, és molt important la PUNTUALITAT de tots els comensals de la taula. Preguem respectin al màxim aquest punt, ja que a Bardeni cumplim estrictament els horaris de tancament de cuina i del local, així com les jornades laborals.
  • Passats 15 minuts de cortesia, la seva reserva quedaria anul.lada.
  • Moltes gràcies per la seva col.laboració!!

 

Horari de cuina  (recepció de clients)
Dimarts a Dissabte
13:30 a 15:00
20:30 a 22:00

Horari del local de 13:30 a 16:15 / 20:30 a 23:30

0