CONDICIONS D’ÚS

L’accés i ús de la pàgina web www.bardeni.es (el “lloc web”) atorga la condició d’usuari al visitant del lloc web i implica l’acceptació plena d’aquestes condicions d’ús.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi dissenys, textos, els gràfics, logotips, icones, botons, així com el programari, noms comercials, marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat de  CALDENI, SL, (BARDENI) c/ València 452, baixos, 08013 Barcelona, CIF: B63899462 i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas BARDENI no podrà concedir cap llicència ni fer renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni conferir cap dret o expectativa de dret, i en particular, d’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de BARDENI o dels titulars corresponents.

L’usuari només podrà utilitzar el lloc web i els seus continguts per al seu ús personal i privat.

OBLIGACIONS DELS USUARIS

Amb caràcter general, els usuaris han d’actuar sempre d’acord amb la llei, els bons costums i els requisits de bona fe, utilitzant la deguda diligència i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del lloc web, els béns o drets de BARDENI, els seus proveïdors, altres usuaris o en general qualsevol tercer.

L’usuari està obligat a:

  1. L’usuari que accedeixi per utilitzar el servei de compra en línia ha de ser major d’edat a Espanya (18 anys)
  2. Les dades proporcionades en els formularis han de ser reals. No utilitzi identitats falses, ni suplanti les identitats d’altres persones en l’ús del lloc web.
  3. No introduir, emmagatzemar o difondre  des del lloc web qualsevol informació o material que sigui difamatori, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per la raça, el sexe, la ideologia, la religió o que de qualsevol manera atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
  4. No introduir, emmagatzemar o difondre a través del web qualsevol programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc web.
  5. No utilitzar el contingut del lloc web amb finalitats publicitàries sense autorització expresa de BARDENI.
  6. No destruir, alterar, utilitzar, deshabilitar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de BARDENI, dels nostres proveïdors o tercers.

ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

L’existència d’enllaços en llocs web de tercers aliens a la nostra web no implica l’existència d’una relació comercial o mercantil amb aquests tercers, ni l’acceptació per part de BARDENI dels seus continguts o serveis.

BARDENI no es responsabilitza de l’ús o contingut de llocs web de tercers que enllacin amb el nostre lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions d’ús del lloc web estan sotmeses a la legislació Espanyola vigent.

Per a qualsevol dubte o aclariment en l’ús de la nostra web pot escriure’ns un correu electrònic a info@caldeni.com

Versió 11 de juny de 2020

0